iOS 9.2 Beta3公测版发布,固件下载地址

苹果iOS9.2 Beta3公测版发布

苹果于今天凌晨推送了iOS 9.2 Beta3的开发者测试版和公测版,新版本主要集中在bug修复和性能提升上,在这里整理了iOS9.2 Beta3的固件下载大全,需要的朋友可以选择下载。

下载地址:(进入后找到Ne pas attendre点击下载即可)

iPhone:

iPhone 4[S]

iPhone 5 (GSM) –Model A1428

iPhone 5 (Global) –Model A1429

iPhone 5c (GSM) –Model A1456, A1532

iPhone 5c (Global) –Model A1507, A1516, A1526, A1529

iPhone 5s (GSM) –Model A1453, A1533

iPhone 5s (Global) –Model A1457, A1518, A1528, A1530

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPad:

iPad 2 (WiFi)

iPad 2 (GSM)

iPad 2 (CDMA)

iPad 2 Rev A (Mid 2012)

iPad Mini (WiFi) –Model A1432

iPad Mini (GSM) –Model A1454

iPad Mini (Global) –Model A1455

iPad 3 (WiFi)

iPad 3 (CDMA) –Model for Verizon

iPad 3 (GSM) –Model for ATT

iPad 4 (WiFi) –Model A1458

iPad 4 (GSM) –Model A1459

iPad 4 (Global) –Model A1460

iPad Air (WiFi) –Model A1474

iPad Air (Cellular) –Model A1475

iPad Air (China) –Model A1476

iPad Mini 2 (WiFi) –Model A1489

iPad Mini 2 (Cellular) –Model A1490

iPad Mini 2 (China) –Model A1491

iPad Mini 3 (WiFi) –Model A1599

iPad Mini 3 (Cellular) –Model A1600

iPad Mini 3 (China) –Model A1601

iPad Mini 4 (WiFi) –Model A1538

iPad Mini 4 (Cellular) –Model A1550

iPad Air 2 (WiFi) –Model A1566

iPad Air 2 (Cellular) –Model A1567

iPod

iPod touch 5

iPod touch 6

 

发表评论

游客欢迎您123